funda çaresizim iki yalancı

/funda çaresizim iki yalancı