Musabbar | Fragman

Kökü Hz.Süleyman'a dayanan Musabbar cin kavminin insanlığa hükmetme onları kullanma devri gelmiştir. Kötülük kapıları açılacak ve her şey kontrol dışı kalacaktır.. 21. yüzyılda gelişen bu olaylar, 8 kişiden oluşan bir akademisyen grubuna denk gelir.. Bu [...]