Cesur Savaşçılar – Redbad | Fragman

8. yüzyılda Kuzey Avrupa iki dünyaya bölünmüştür.. Barbarlıklarını kaybetmemiş kuzeydeki Frizler halen ticaret merkezidir.. Redbad buna karşıdır ve kral olmak istememektedir.. Fakat Frank'lar ülkeyi işgal ederek Hiristiyanlık misyonerliği yapmak ister.. Sürgüne gönderilen Redbad ülkesini kurtarmak [...]